Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
HomePosts Tagged "Eurocert"

Eurocert Tag

Η EUROCERT χορήγησε Βεβαίωση Συμμόρφωσης στο Hotel Nikopolis Thessaloniki παρέχοντας το δικαίωμα χρήσης του ειδικού Σήματος EUROCERT «PROTOCOL AGAINST COVID19 - IN PLACE». Ειδικότερα, μετά από συστηματική επιθεώρηση και ενδελεχή έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Hotel Nikopolis Thessaloniki, η EUROCERT διαπίστωσε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί

Η EUROCERT αναγνωρίζοντας διαχρονικά τους εργαζομένους της ως το μεγαλύτερο κεφάλαιο και αξία της εταιρείας, βρίσκεται στο πλευρό τους για την αντιμετώπιση κάθε δύσκολης κατάστασης, επωμιζόμενη το οποιοδήποτε κόστος. Στην ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο της Πανδημίας, η EUROCERT λαμβάνει κάθε μέτρο το οποίο συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του

Μια καινούρια σελίδα στην ιστορία της εγκαινιάζει η EUROCERT προχωρώντας σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας. Ειδικότερα, η νέα εταιρική ταυτότητα της EUROCERT, η οποία σχεδιάστηκε από την 2yolk, υλοποιείται σε μια χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το πέρασμά της σε μία νέα εποχή. Ο νέος λογότυπος αποτελεί

Στη συντονισμένη προσπάθεια των επιχειρήσεων με την Πολιτεία για την εκπόνηση έγκυρων Πρωτοκόλλων λειτουργίας των καταλυμάτων, τα οποία βασίζονται στην επιστημονική γνώση και εμπειρία των Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών Υγείας, συμμετέχει και ο φορέας αξιολόγησης και κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων, EUROCERT.   Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Eurocert    Η πανδημία