Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Μέχρι 3 Αυγούστου οι αιτήσεις για το ΜΒΑ – Tourism Management Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέχρι τις 3 Αυγούστου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς τα δικαιολογητικά τους για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ – Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών εξαμήνων.

Στο ΜΒΑ – Tourism Management γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις: α. Και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, β. Και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το ΜΒΑ – Tourism Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς.