Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024

 

Η S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων.

Στοχεύει στην αποτελεσματική ενίσχυση των στοιχείων εσωτερικού δυναμισμού του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα καθώς και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον αυτού.

Παράλληλα, μέσω της ανάλυσης S.W.O.T. επιτυγχάνονται προσπάθειες εξάλειψης ή άμβλυνσης των εσωτερικών αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών, που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ –  Strengths

 

1. Στην πλειοψηφία τους, οι Περιφέρειες της χώρας διαθέτουν εξαιρετικά ελκυστικές παραλίες (με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία η οποία είναι περίκλειστη), με υψηλό αριθμό ακτών χαρακτηρισμένων με γαλάζιες σημαίες (497 ακτές και 14 μαρίνες το 2020).

2. Η ακτογραμμή της χώρας υπερβαίνει τα 16.000 χλμ., χαρακτηριστικό που πολλαπλασιάζει τη χωρητικότητα της χώρας ως προς τους επισκέπτες που μπορεί να δεχθεί σε σχέση με το ονομαστικό εμβαδό της.

3. Σημαντικός αριθμός αγκυροβολίων για τουριστικά σκάφη.

4. Ποικιλομορφία φυσικών πόρων και κλιματικών χαρακτηριστικών που ευνοούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

5. Ορεινοί όγκοι χωρίς ακραία υψόμετρα και κατά κανόνα κοντά σε ακτές κάνοντας δυνατό και ελκυστικό το συνδυασμό ορεινού και θαλάσσιου τουρισμού.

6. Πλούσιο πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό απόθεμα.

7. Σημαντικός πόλος έλξης θρησκευτικού τουρισμού, με μεγάλο αριθμό και ποικιλία βυζαντινών μνημείων.

8. Πλούσια παραγωγή παραδοσιακών, τοπικών ή μη, προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής – διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας (π.χ. ελαιόλαδο, φέτα κ.ά.).

9. Υψηλό επίπεδο μόρφωσης του γενικού πληθυσμού, με χαμηλό επίπεδο αναλφαβητισμού.

10. Συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εκμετάλλευση των τουριστικών marketplaces από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

11. Παράδοση στη φιλοξενία και την παροχή αυθεντικών εμπειριών προς τους επισκέπτες.

12. Υψηλός βαθμός ασφάλειας των τουριστών, σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

13. Σημαντικές επενδύσεις σε έργα τουριστικών υποδομών (αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, σημαντικός αριθμός αεροδρομίων, σε εκτεταμένο βαθμό ακτοπλοϊκές γραμμές, κλπ) και συνεχή βελτίωση αυτών.

14. Υψηλός αριθμός επισκεπτών από πολλές διαφορετικές χώρες.

15. Μεγάλη διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων.

 

Διαβάστε περισσότερα στο:  www.newstourism.gr