Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Ρυθμίσεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος στο ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – ΦΕΚ: Ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67 Α’ 31.3.2022) και Ν. 4918/2022 (ΦΕΚ 68 Α’ 31.3.2022), οι παρακάτω ρυθμίσεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος:

Ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67 Α’ 31.3.2022) με τίτλο «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορoνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 121 ν. 4790/2021

 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 

Ν. 4918/2022 (ΦΕΚ 68 Α’ 31.3.2022) με τίτλο «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 7
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής – Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021

 

Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post