Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πpόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση καταλυμάτων καραντίνας

Το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ και της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α΄ 155) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορoνοϊού COVID19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α΄48) και της υπ’ αριθ. 6301/13.4.2021 κ.υ.α. (Β΄/1484).

Προκειμένου να γίνει επιλογή των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων, καλούνται οι ασκούντες την εκμετάλλευσή τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Τα τουριστικά καταλύματα, (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) πρέπει να ανήκουν σε κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον 2 αστέρων ή 2 κλειδιών.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.):

Έβρου, Καβάλας, Αχαΐας, Κοζάνης, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Εύβοιας καθώς και εντός των νήσων Θάσου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Σκιάθου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Καρπάθου, Νάξου, Πάρου και Σκύρου.

Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου κόστους σίτισης και ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης κενού δωματίου, δηλαδή 15 ευρώ/δωμάτιο, για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: Πέμπτη 06/05/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για καταλύματα καραντίνας.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media