Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού & Πολιτισμού»

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΣΑΤΠ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση τριών εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε εξαμήνων (μερική φοίτηση).

Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση ενός σεμιναρίου και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 35 άτομα.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΣΑΤΠ ανέρχονται σε 2.900 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Eπίσης απαιτείται η καταβολή ποσού ύψους 100 για την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Αναλυτικά:

α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 1.200 ευρώ κατά την εγγραφή τους στα δύο πρώτα εξάμηνα και 500 ευρώ κατά την εγγραφή τους στο τρίτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας). Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των φοιτητών πλήρους φοίτησης μοιράζεται το συνολικό ποσό των διδάκτρων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου σε δύο υποδόσεις των 900 και 300 ευρώ.

β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 600 ευρώ κατά την εγγραφή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και 500 ευρώ κατά την εγγραφή τους στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

Στο ΣΑΤΠ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Αθλητικών Επιστημών, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια των μαθημάτων και της διπλωματικής (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) με το αντικείμενο του ΣΑΤΠ, η γνώση και το επίπεδο ξένων γλωσσών, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.

Όσοι προεπιλεγούν θα υποβληθούν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών κ.ά.), θα πρέπει να έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2022.

Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων δια ζώσης ή εξ αποστάσεως θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

 

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού».