Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Έργα με σκοπό τη δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλυτέρων πλοίων στο λιμάνι της Κυλλήνης

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει η επέκταση του προσήνεμου μώλου στο λιμάνι της Κυλλήνης του νομού Ηλείας, καθώς την Τρίτη 26 Μαΐου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνυπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο.

Πρόκειται για υποέργο που εντάσσεται στο έργο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000 ευρώ και αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 130 μ. περίπου, με σκοπό την προστασία του λιμένα από τους βόρειους και βορειοανατολικούς άνεμους.

Η κατασκευή θα γίνει με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, περιλαμβάνοντας υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,5 μέτρων.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Το έργο είναι αναγκαίο για την προστασία και λειτουργικότητα του λιμένα της Κυλλήνης καθώς και την αποπεράτωση του δαπέδου κυκλοφορίας στο χερσαίο χώρο που δημιουργήθηκε μεταξύ του κρηπιδώματος κρουαζιερόπλοιων και του προσήνεμου μώλου, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η κυκλοφορία στο χώρο αυτό.

Με την ολοκλήρωση, παράλληλα, θα αξιοποιηθεί σημαντικά ο χώρος ελλιμενισμού πλοίων και θα δοθεί η δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλυτέρων επιβατικών και εμπορικών πλοίων, καθώς επίσης θα αυξηθεί η δυνατότητα φόρτωσης/εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης εμπορευμάτων και αγαθών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το λιμάνι της Κυλλήνης:

 

1. Είναι το μεγαλύτερο σε ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση στο Ιόνιο και το τρίτο στην Ελλάδα.

2. Συνδέει την ηπειρωτική χώρα με τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media