Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Διαδικτυακή ημερίδα: «Καλαμάτα: Γαστρονομικός Προορισμός – είναι εφικτό;»

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου η διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Καλαμάτα: Γαστρονομικός Προορισμός – είναι εφικτό;», που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ) Καλαμάτας.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δράσεις του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ», εστιάζοντας στον τοπικό μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Η Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός με όχημα την Ελιά Καλαμών: είναι εφικτό;» με θέμα την ανάδειξη της πόλης ως γαστρονομικό προορισμό, μέσω του ΠΟΠ προϊόντος ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ο Γεώργιος Καραμπάτος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», ανέλυσε τους όρους «γαστρονομικός προορισμός», διατροφικός τουρισμός, Σύστημα Διασύνδεσης Αγροδιατροφικού Τομέα, Γαστρονομίας και Τουρισμού, Γαστρονομική ταυτότητα μιας περιοχής κ.ά. και αναφέρθηκε σε διεθνείς πρακτικές όπως φεστιβάλ αφιερωμένα στο τοπικό προϊόν.

Ο Δημήτριος Πετρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος ανέλυσε την οικονομική διάσταση του θέματος, παρουσίασε τη «δύναμη» του αγροδιατροφικού τοπικού αυθεντικού προϊόντος και πώς επιδρά και δίνει υπεραξία στον τόπο σε όλες τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο γαστρονομικό τουρισμό.

Στη συνέχεια, ο Φώτης Βλάχος, στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ (ΤΔΣ/ΔΔΣΕΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μέλος της Κατευθυντήριας Θεματικής Ομάδας του Πυλώνα IV (Βιώσιμος Τουρισμός) της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR-EU Strategy for Adriatic – Ionian Region), παρουσίασε το πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (με έμφαση στους «Δρόμους της Ελιάς») και αντίστοιχες πρακτικές γαστρονομικών προορισμών από το Διεθνές περιβάλλον και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εστιακό σημείο του Υπουργείου Πολιτισμού για την εφαρμογή των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Βλάχος εξήγησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική (και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν) για το Βιώσιμο Τουρισμό και πώς συνδέεται ο Πολιτιστικός Τουρισμός με τις Βιώσιμες Πόλεις (έξυπνες πόλεις), το στόχο της Μηδενικής Πείνας, την Εκπαίδευση (Τουριστική, Πολιτιστική) και τις καινοτομίες στον Τουρισμό.

Ως γενικό συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι η Καλαμάτα έχει τις προϋποθέσεις για να γίνει ένας γαστρονομικός προορισμός με όχημα την ΠΟΠ ελιά Καλαμών με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, αρκεί να αγκαλιαστεί ουσιαστικά αυτή η ιδέα από την τοπική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φορείς εκπαίδευσης και γενικά όλους τους πολίτες της Καλαμάτας με την υποστήριξη και το στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτείας.

Όπως συνόψισε ο κ. Πετρόπουλος, η Καλαμάτα έχει τα μέσα και τις δυνατότητες να καλύψει τη ζήτηση. Όμως απαιτεί συνέργειες και συνεργασίες όλων και συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Πηγή: www.tharrosnews.gr

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media