Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Υπουργείο Τουρισμού: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Π.7227/27.04.2021), σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα, στην οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τη διενέργεια rapid test στο προσωπικό ή self test.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που ετέθησαν υπ’ όψιν μας, αναφορικά με την εφαρμογή των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στα τουριστικά καταλύματα για το τρέχον έτος, διευκρινίζουμε τα εξής:

Άρθρο 3: Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων Είναι υποχρεωτική η εκ νέου εκπαίδευση των συντονιστών τουριστικών καταλυμάτων, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15.6.2021 (Παράρτημα Ι, Β.2, Παράρτημα ΙΙ, Θ.2).

Η εκπαίδευση των συντονιστών πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΞΕΕ για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.healthfirsttourism.gr/ για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 

 

Στη συνέχεια οι συντονιστές των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των κάμπινγκ θα πρέπει να έχουν εκπαιδεύσει το προσωπικό έως τις 30.6.2021 (Παράρτημα Ι, Β.3).

Οι συντονιστές των κάμπινγκ θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι και να έχουν εκπαιδεύσει το προσωπικό τους έως τις 15.6.2021 (Παράρτημα ΙΙ, Θ.2).

Για την εκπαίδευση του συντονιστή δεν εκδίδεται κάποια βεβαίωση αλλά απαιτείται να υπάρχουν νέες υπεύθυνες δηλώσεις από το προσωπικό του τουριστικού καταλύματος, πλην των κάμπινγκ, ότι εκπαιδεύτηκαν εκ νέου στην τήρηση των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου (Παράρτημα Ι, Β.3).

Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση της εκπαίδευσης από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παραμένει προαιρετική.

Διενέργεια rapid test στο σύνολο του προσωπικού του καταλύματος, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, από επαγγελματία υγείας ή ιατρό εργασίας, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 (Παράρτημα Ι, Β.4.5, Παράρτημα ΙΙ, Α.2).

Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου ανίχνευσης για τους επιχειρηματίες και το προσωπικό των τουριστικών καταλυμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με rapid test ή αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-test) COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βλέπετε τη σχετική ιστοσελίδα:

https://supportemployees.services.gov.gr/(S(njsabvhwqgf3dxa2fqhbtbxr))/login.aspx?Retur nUrl=%2f

Η υποχρέωση για διενέργεια rapid test ή self-test COVID-19 καταλαμβάνει και όσους έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 ή έχουν νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media