Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Ξενοδοχεία Αθήνας: Στο 69% η μέση πληρότητα το πρώτο πεντάμηνο του 2023

 

Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας έφτασε το 68,9% το πρώτο πεντάμηνο του 2023. Έτσι, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας σημείωσε αύξηση κατά 31,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022 και μείωση κατά 4% έναντι του πρώτου πενταμήνου του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης ξενοδοχείων Αθήνας – Αττικής (α’ πεντάμηνο 2023) της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ακολουθούν τα σημαντικότερα στοιχεία της ανακοίνωσης της ΕΞΑΑΑ

«Η εικόνα της τουριστικής κίνησης στο λεκανοπέδιο της Αττικής και ιδιαίτερα η κίνηση που καταγράφεται στο αεροδρόμιο, αλλά και στους δρόμους της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά – δίνει σε όλους μας την αίσθηση πως στην Αθήνα… «δεν πέφτει καρφίτσα».

Σύμφωνα ωστόσο με τα μηνιαία στοιχεία «Κίνησης και Απόδοσης Ξενοδοχείων» που συγκεντρώνονται και αναλύονται από την ΕΞΑΑΑ με την συνεργασία της GBR Consulting, τα ακριβή δεδομένα τα οποία και καταγράφονται -σε ότι αφορά στα ξενοδοχεία τουλάχιστον – είναι τα εξής:

 

 Μέση πληρότητα

Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία το μήνα Μάϊο, προσέγγισε το 88,5%, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 7,9% έναντι του Μαΐου 2022.

Σε επίπεδο πενταμήνου, δεν ξεπέρασε το 68,9% και απέχει κατά (-) 4% από τις επιδόσεις του αντίστοιχου πενταμήνου του 2019 – έτος κανονικότητας προ πανδημίας, με το οποίο ως γνωστόν συγκρίνουμε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα: Η μέση πληρότητα Μαΐου 2023 (88,5%) -ο οποίος Μάιος σημειώνουμε πως θεωρείται παραδοσιακά μήνας αιχμής για τα ξενοδοχεία της Αθήνας- σαφώς βελτιώθηκε έναντι του Μαΐου του 2022 (82%) και κινήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2019 (88,2%).

Σε επίπεδο 5μήνου τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τη μέση πληρότητα είναι: 68,9% (2023), 52,5% (2022), 71,8% (2019).

Δηλαδή σημειώνεται αύξηση κατά 31,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2022 αλλά και μείωση κατά 4% έναντι του α’ 5μηνου 2019.

Μέση Τιμή Δωματίου /ADR και ανταγωνιστές της Αθήνας

Σε επίπεδο πενταμήνου, σημειώθηκε αύξηση της Μέσης Τιμής Δωματίου/ADR των αθηναϊκών ξενοδοχείων κατά 19,5%  έναντι του 2022 και κατά 21,4% έναντι του 2019. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή δωματίου το 2023 (5μηνο), έφτασε τα 117.36 ευρώ (από 98.21 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 και από 96.70 ευρώ του α’ 5μηνου 2019).

Την ώθηση σαφώς την έδωσαν οι τιμές του μηνός (αιχμής) Μαΐου (154.66 ευρώ το 2023 έναντι 125.77 ευρώ του 2022 δηλ. αύξηση κατά 23% και 119.76 ευρώ έναντι του 2019 δηλ. αύξηση κατά 29,1%).

Σε επίπεδο πόλεων – ανταγωνιστών ωστόσο, τα στοιχεία πενταμήνου 2023 δείχνουν πως εξακολουθούμε να υστερούμε έναντι (όλων) των ανταγωνιστών μας και να διαθέτουμε την πλέον χαμηλή μέση τιμή δωματίου.

Για του λόγου το αληθές σημειώνουμε πως η αντίστοιχη μέση τιμή δωματίου λ.χ. στην Κωνσταντινούπολη είναι 134.22 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 66,8%), στη Μαδρίτη 142.11 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 28,8%), στη Βαρκελώνη 164.20 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 22,4%), στη Ρώμη 203.79 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 43,8%), στο Παρίσι 294,02 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 49,8%), κ. ο. κ.

 

Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο / Rev Par

Σαφώς, οι επιδόσεις μας (και) ως προς το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο/Rev Par το πεντάμηνο 2023,(= 80.90 ευρώ) εξακολουθούν να απέχουν αρκετά από τις αντίστοιχες επιδόσεις των περισσοτέρων ξένων πόλεων – ανταγωνιστών της Αθήνας, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους σημείωσαν συγκριτικά με την Αθήνα σημαντικές αυξήσεις (λ.χ. έως και 19,7% Βαρκελώνη και Μαδρίτη, έως και 40% Κωνσταντινούπολη, έως και 45,7% Ρώμη, κ. ο. κ.), έναντι της Αθήνας για την οποία η αύξηση Rev Par δεν ξεπέρασε το 16,5%.

Τα αντίστοιχα έσοδα για τις πόλεις ανταγωνιστές μεταφράζονται π.χ. σε  121.51 ευρώ για τη Βαρκελώνη, 139.39 ευρώ για τη Ρώμη, 214.05 ευρώ για το Παρίσι κ.λπ.

Ακόμη και η μοναδική εξαίρεση (δηλ. αρνητικό πρόσημο ποσοστού μεταβολής Rev Par για το πεντάμηνο) της πόλης του Μονάχου, αντιστοιχεί σε Rev Par 101.93 ευρώ.

Ζητούμενο εξακολουθούν να αποτελούν οι λύσεις στα σοβαρά θέματα που έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη (και αφορούν στη νέα δυναμικότητα της Αθήνας σε τουριστικές κλίνες κάθε τύπου, στο «θολό» τοπίο των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, στις γενικές, αλλά και ειδικές υποδομές που πρέπει να υποστηρίζουν το τουριστικό προϊόν της Αθήνας -όπως λ.χ. ένα ικανό σε θέσεις διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, κ.ά.), αλλά και η ανάγκη μιας μακρόπνοης στρατηγικής για τον προορισμό με ορίζοντα δεκαετιών – που πρέπει να χαραχτεί».