Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία μαρίνας στην παλιά πόλη της Κέρκυρας

 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοίνωσε τη διενέργεια ∆ηµόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, µέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.), για τη Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής στη θέση Σπηλιά», προϋπολογισµού 9.500.000 ευρώ (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Να σημειωθεί ότι φορέας λειτουργίας και συντήρησης της μαρίνας στη θέση Σπηλιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, θα είναι ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ Α.Ε.), ενώ δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media