Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. και Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός».

Οι σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ύστερα από κύκλο σπουδών τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στα τέσσερα εξάμηνα.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Τα μαθήματα διεξάγονται εκτός των εργάσιμων ωρών προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι εργάζονται (Δευτέρα – Παρασκευή, απογευματινές ώρες, Σάββατο μέχρι το μεσημέρι).

Η παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 60 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και 15 Μαρτίου 2021.

 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός».

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media