Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Τρία νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο, Κέα και Παξούς

 

Τρία νέα ξενοδοχεία θα ανοίξουν στους Παξούς, στη Μύκονο και στην Κέα (Τζια).

1. Από το Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίθηκε υπό όρους η αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης νέου ξενοδοχείου τριών αστέρων και δυναμικότητας 49 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντώνη Φώτση, στη θέση «Πάσχου Λογγού» της Δημοτικής Ενότητας Λογγού στους Παξούς.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

2. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ζ΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της «ΚΥΡΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΥΡΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που αναφέρεται στη δημιουργία 5άστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 54 δωματίων/162 κλινών στον Ορνό της Μυκόνου.

3. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση «KEA LAND MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.» που αναφέρεται στη δημιουργία 4άστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 38 δωματίων / 76 κλινών στη θέση «Καστελάκια» Ποισσών, της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδος της Κέας.