Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Η τουριστική προβολή στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε τουριστική ανάπτυξη και αύξηση του αριθμού των τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της τουριστικής προβολής της περιόδου 2012 – 2015 και ο σχεδιασμός που έχει γίνει για την προβολή της Περιφέρειας για την περίοδο 2016 – 2017, ενώ θα τεθεί προς ψήφιση η έγκριση σύναψης προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Εργαστηρίων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (εΠΣΔΕΝ), Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υποστήριξη του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός θεσμικού και τεχνολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη ιατρικών – τουριστικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο.