Σάββατο 21 Μαϊου 2022

O τουρισμός την περίοδο 2009 – 2016 συνεισέφερε 52,3 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα της χώρας

Την περίοδο 2009 – 2016 ο τουρισμός συνεισέφερε συνολικά 52,3 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα της χώρας. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα της μελέτης που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο: «Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα του τουρισμού στην οικονομία και τα φορολογικά έσοδα – Η περίπτωση της Ελλάδας, 2010 – 2016».

 

Ακολουθούν τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ

Κατά την περίοδο 2009 – 2016, η σχετική του σημασία του τουρισμού στην οικονομία έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι σε απόλυτα μεγέθη, ο τουρισμός παρουσίασε μικρότερη κάμψη (-17%) από την υπόλοιπη οικονομία (-29%).

Ο κλάδος των καταλυμάτων αποτελεί περίπου το 60% του τουρισμού, ενώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο σημαντική υποχώρηση έχει παρουσιάσει ο κλάδος των θαλασσίων μεταφορών.

Την περίοδο 2009 – 2016 ο τουρισμός συνεισέφερε συνολικά 52,3 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα της χώρας.

Το 2016 τα φορολογικά έσοδα από τον τουρισμό αποτελούσαν το 10,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων (ποσοστό υψηλότερο από το 8,3% της συνεισφοράς του στην οικονομία).

Ο τουρισμός είναι από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και συγκαταλέγεται στο Top-4. Στη διάρκεια της κρίσης αύξησε την παρουσία του στην οικονομία.

Άνω του 8% της οικονομικής δραστηριότητας και 10% των φορολογικών εσόδων της χώρας, προέρχονται από τον τουρισμό. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα, αν ληφθούν υπ’ όψη οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις του τουρισμού.

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη κατάρτισης Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού και παραγωγής καλύτερων και περισσότερων υποστηρικτικών στατιστικών στοιχείων, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική ανάλυση του κλάδου.