Δευτέρα 29 Μαϊου 2023

Τον Ιανουάριο παρουσιάζεται στρατηγική μελέτη για τον τουρισμό σε Κυκλάδες – Δωδεκάνησα

AEGEAN5

 

H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και την εταιρεία Μarketing Greece, εκπονεί μεγάλη στρατηγική μελέτη για τον τουρισμό σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η οποία θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο στην Αθήνα.

Το στρατηγικό σχέδιο που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα επόμενα χρόνια στον τομέα του τουρισμού, προσφέρει σε κάθε νησί ξεχωριστά ένα πολύτιμο interactive εργαλείο, βασισμένο σε εξαιρετικά λεπτομερή και αναλυτικά, επιστημονικά δεδομένα για κάθε νησί των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, πάνω στο οποίο, κάθε προορισμός μπορεί να δομήσει το δικό του ιδιαίτερο και προσαρμοσμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, πλαίσιο δράσης.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της Marketing Greece, Ιωσήφ Πάρσαλη, «στο σχέδιο υπάρχουν δεδομένα για το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων, τη στρατηγική ανταγωνιστικής ταυτότητας των νησιών, αλλά και τη στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης».

Πηγή: www.dimokratiki.gr
Χάρτης: www.aegeanislands.gr