Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Τι συμβαίνει με τους χρονομισθωτές του Porto Carras της Χαλκιδικής

 

H «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», στην οποία ανήκει η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Porto Carras της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ότι με την υπ. αριθμ. 5468/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή έφεση 233 χρονομισθωτών κατά της «εγγονής» της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» απόφαση και επιδικάσθηκε υπέρ των χρονομισθωτών ποσό συνολικά ανερχόμενο σε 2.894.975,17 ευρώ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι επί του αυτού θέματος έχουν ήδη εκδοθεί υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» τέσσερις άλλες εφετειακές αποφάσεις με αντίδικους άλλους χρονομισθωτές, έτσι η διαφορά θα κριθεί τελικά ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου.

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Τι συμβαίνει με τους χρονομισθωτές του Porto Carras (πηγή: www.tovima.gr)

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά στις προσπάθειες των περίπου 2.500 χρονομισθωτών του Village Inn στο Porto Carras, oι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις για έξωση στην οποία υποχρεώθηκαν από το συγκρότημα το 2000.

Οι συγκεκριμένοι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες είχαν χρονομισθώσει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη το 1990 δωμάτια στο Village Inn για 50 χρόνια (για μια εβδομάδα διακοπών κάθε καλοκαίρι) προκαταβάλλοντας το ποσό.

Η συμφωνία τηρήθηκε και από την Εθνική Τράπεζα όταν πέρασε στον έλεγχό της το συγκρότημα λόγω χρεών. Όταν όμως πωλήθηκε το συγκρότημα στην Ολυμπιακή Τεχνική, η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν αναγνώρισε τις μισθώσεις υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται στο ενεργητικό.

Έκτοτε έγιναν πολλά δικαστήρια με τελευταίο αυτό του Μονομελούς Εφετείου.

Σημειώνεται πως από τους 2.500 χρονομισθωτές που υποχρεώθηκαν σε έξωση το 2000, οι 1.700 έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες δικαίωσης. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν και αξιώνουν αποζημιώσεις έως το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media