Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Χ. Θεοχάρης: Στον τουρισµό 310 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης

 

Ύψους 310 εκατ. ευρώ είναι το κονδύλι το οποίο αξιοποιείται στον κλάδο του ελληνικού τουρισµού, στο πλαίσο των έκτακτων µέτρων στήριξης της οικονοµίας από το Ταµείο Ανάκαµψης, με στόχο το ταχύτερο ξεπέρασµα της κρίσης που έχει προκαλέσει ο Covid-19.

Από τα συνολικά 310 εκατ. ευρώ, τα 260 εκατ. διατίθενται για έργα ανάπτυξης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων του κλάδου σε νέες δεξιότητες.

Σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά έργα, αυτά χωρίζονται µε τη σειρά τους σε ενότητες, τη «Γαλάζια» και την «Πράσινη».

Από την μια η «Γαλάζια» δέσµη δράσεων περιλαµβάνει τις θαλάσσιες δραστηριότητες, µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής κατά κεφαλήν δαπάνης κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.

Από την άλλη η «Πράσινη», εστιάζει στις υπαίθριες δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην επέκταση της σεζόν και την ανάδειξη νέων προορισµών.

Πιο συγκεκριµένα, στο «Γαλάζιο Πυλώνα» εντάσσονται έργα όπως:

α) Η αναβάθµιση των υποδοµών των τουριστικών λιµένων

β) Η προσβασιµότητα παραλιών και λοιπών τουριστικών υποδοµών

γ) Η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού.

Στον «Πράσινο Πυλώνα» των έργων που υποστηρίζονται από το Ταµείο Ανάκαµψης υπάγονται:

α) Η διαχείριση των προορισµών και η ανάπτυξη DMΜOs (Οργανισµών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισµού σε επίπεδο Προορισµού),

β) Η ανάπτυξη των υποδοµών του ορεινού τουρισµού,

γ) Η ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού,

δ) Ο αγρο-τουρισµός και η γαστρονοµία ως τουριστικά προϊόντα.

Από την άποψη του εκσυγχρονισµού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έµφαση που δίνει το υπουργείο Τουρισµού στην ενίσχυση των ειδικών µορφών τουριστικής αναψυχής.

Ο ορεινός, ο ιαµατικός, ο καταδυτικός τουρισµός, αλλά και ο γαστρονοµικός µαζί µε τον αγρο-τουρισµό, συνθέτουν ένα κεφάλαιο το οποίο διαθέτει η χώρα µας.

Το Ταµείο Ανάκαµψης παρέχει το απαραίτητο έναυσµα, δίνει την πρώτη και κρίσιµη ώθηση, για την ταχύτερη επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισµού.

 

Διαβάστε στο capital.gr ολόκληρο το άρθρο του κ. Θεοχάρη.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media