Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Τέσσερα νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλoνίκη, Αμφίπολη, Ιωάννινα, Χαλκιδική

 

Από αρμόδιες Υπηρεσίες εγκρίθηκε η δημιουργία νέων ξενοδοχείων:

 

1. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν.4399/2016 (Α΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων, δυναμικότητας 17 δωματίων / 46 κλινών στη Θεσσαλονίκη.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

2. Από την Πειφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΚΑΛΗ», που αναφέρεται στη δημιουργία 4άστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 26 κλινών, στην Πεδινή Ιωαννίνων.

3. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση «Simeonovi Commerce Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN HOTEL», που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων στο Δήμο Αμφίπολης του νομού Σερρών.

4. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση «ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων στο Δήμο Κασσάνδρας της Χαλκιδικής.