Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Τέσσερα νέα ξενοδοχεία σε Βόλο, Πήλιο και Τρίκαλα

 

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), των παρακάτω επενδυτικών σχεδίων:

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

1. Της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΙΚΕ», που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων δυναμικότητας 10 κλινών στο δήμο Νοτίου Πηλίου της Μαγνησίας.

2. Της «ΑΖΟΥΡ ΒΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «AZUR VOLOS» που αναφέρεται στη δημιουργία 4άστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 99 κλινών στο Δήμο Βόλου.

3. Της υπό σύσταση «ΚΡΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων 52 κλινών στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου της Μαγνησίας.

4. Της υπό σύσταση «OBRAVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων δυναμικότητας 28 κλινών στο Δήμο Πύλης του νομού (Περιφερειακή Ενότητα) Τρικάλων.

Επιπλέον, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος) του επενδυτικού σχεδίου της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΝ – Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση κατά 28 κλίνες της δυναμικότητας ξενοδοχείου τριών αστέρων στη Σκιάθο.