Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Τεχνική Ολυμπιακή: Προχωρά στη λήψη δανείου 45 εκατ. για το Porto Carras

 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Porto Carras της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε χθες ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4548/2018 για την παροχή ασφάλειας (ενεχύρου) και εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την έκδοση ομολογιακού δανείου το οποίο θα καλυφθεί από διεθνή θεσμικό επενδυτή με ιδιωτική τοποθέτηση, ύψους έως 45 εκατ. ευρώ και διάρκειας έως 30 μηνών.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Επίσης, εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την έκδοση του προαναφερόμενου ομολογιακού δανείου θα παρασχεθεί και από τις συνδεδεμένες με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» εταιρείες «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»,«ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και «ΒΙΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΑΣ Α.Ε.».

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στο Instagram