Σάββατο 21 Μαϊου 2022

Ταξίδι εξοικείωσης Γερμανών τουριστικών πρακτόρων στην Ανατολική Χαλκιδική

Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες ακολούθησαν την ιστορική διαδρομή «Αρχαία Στάγειρα – Αμφίπολη – Άθωνας» μέσα από ένα περιπατητικό πρόγραμμα περιηγήσεων ανάμεσα στο Αριστοτελικό Όρος, το Παγγαίο, το Χολομώντα και το Δραγουντέλι, προκειμένου να εξοικειωθούν με τον τρόπο κατά τον οποίο διαφορετικές τουριστικές μορφές δημιουργούν ένα πλήρως διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν.

Η παρέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7 – 11/10/2018 ως προϊόν συνεργασίας του Προαθωνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, εστίασε στην παρουσίαση και προώθηση «παραδοσιακών οικισμών» στη γερμανική τουριστική αγορά. Αποτελεί δε τον προάγγελο της δημιουργίας υποδικτύου με τίτλο «ευρωπαϊκοί παραδοσιακοί οικισμοί», το οποίο προετοιμάζεται από το Δίκτυο των Πόλεων του Μεγαλέξανδρου σε συνεργασία με πιστοποιημένους παραδοσιακούς οικισμούς στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της 4ήμερης επίσκεψης, οι συμμετέχοντες Γερμανοί επαγγελματίες απέκτησαν εξαιρετικές βιωματικές εμπειρίες στα αριστοτελικά μονοπάτια, αλλά και σε εκείνα του «ελάτου» (στο Χολομώντα), φτάνοντας μέχρι τα πράσινα υψώματα της Σιθωνίας. Περπάτησαν στα στενοσόκακα της Αρναίας, της Πρώτης Σερρών, του Παρθενώνα και των Βραστάμων, επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό πάρκο της Αμφίπολης και τα Αρχαία Στάγειρα, θαύμασαν τα αθωνικά μοναστήρια κατά τη διάρκεια του παράπλου του Αγίου Όρους και απόλαυσαν θεματικά γεύματα και δείπνα βασισμένα στον πλούτο της τοπικής παραγωγής. Με δυο λόγια, ήλθαν σε επαφή με το αυθεντικό πρόσωπο της Ελλάδας.

 

Δηλώνοντας ότι οι καθημερινές πτήσεις της Aegean Airlines από τις πόλεις – κόμβους της Γερμανίας προς τη Θεσσαλονίκη δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους Γερμανούς tour operators να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν εναλλακτικές τουριστικές προτάσεις σε μήνες που οι πληρότητες των ξενοδοχείων απαιτούν ιδιαίτερη τόνωση, έστειλαν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα μηνύματα για τη «γερμανική ζήτηση» της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανατοποθέτηση της γερμανικής τουριστικής αγοράς στην πρώτη θέση των εισερχόμενων τουριστικών αφίξεων στην Ανατολική Χαλκιδική αποτελεί προϊόν πολύχρονης προσπάθειας διείσδυσης σε αυτήν, η οποία στηρίχθηκε και ακολουθήθηκε από τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες ολόκληρης της περιοχής – είτε στην παράκτια, είτε στην ορεινή ζώνη. Δεκάδες επαγγελματικές προωθητικές πρωτοβουλίες, δημοσιογραφικές και επαγγελματικές επισκέψεις, συνεχής παρουσία του προορισμού σε όλες σχεδόν τις γερμανικές πόλεις και υψηλού επιπέδου συνέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή νέων συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ Γερμανών και τοπικών επαγγελματιών αλλά και ισχυρή ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών.

 

Φωτογραφίες

1η: Στο Μετόχι Χιλανδαρίου ανάμεσα σε Στρατώνι και Ιερισσό

2η: Ο Αριστοτελικός Περίπατος στα Αρχαία Στάγειρα