Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
HomePosts Tagged "www.visitgreece.gr"

www.visitgreece.gr Tag

Με απόφαση της Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), προκηρύχθηκε, ήδη, ο σχετικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr». Η επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του ΕΟΤ, www.visitgreece.gr, ανανεώνεται και αναβαθμίζεται πλήρως, με στόχο να καταστεί διεθνώς, η κύρια

[caption id="attachment_24496" align="aligncenter" width="1212"] Το visitgreece.gr στη σημερινή του μορφή[/caption] Αναβαθμίζεται η διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) visitgreece.gr, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιεχομένου και γλωσσών προβολής του υλικού, με στόχο τις έξι συνολικά γλώσσες, από δύο που είναι σήμερα (ελληνικά