Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
HomePosts Tagged "swot analysis ελληνικού τουρισμού"

swot analysis ελληνικού τουρισμού Tag

  Η S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων. Στοχεύει στην αποτελεσματική ενίσχυση των στοιχείων εσωτερικού δυναμισμού του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα καθώς και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον αυτού. Παράλληλα, μέσω της ανάλυσης