Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
HomePosts Tagged "RSR EAGLE RESORT"

RSR EAGLE RESORT Tag

  Την προηγούμενη Δευτέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρύστου, σε έκτακτη συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη έδωσε θετική γνωμοδότηση στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλης τουριστικής επένδυσης που σχεδιάζεται στην περιοχή. Πρόκειται για επένδυση ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ σε έκταση 1.600 στρεμμάτων στη νότια Εύβοια από την αραβικών

  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) η εγκριτική απόφαση για την ένταξη στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων του Ν.3894/2010 της 200 εκατ. ευρώ επένδυσης που σχεδιάζει η αραβικών συμφερόντων RSR EAGLE RESORT στην Κάρυστο της Εύβοιας. Πρόκειται για τη δημιουργία τουριστικής

Την περασμένη βδομάδα η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) ενέκρινε την ένταξη δύο τουριστικών επενδύσεων στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του νόμου fast track. 1. Eπένδυση της κοινοπραξίας MIRUM HELLAS στην Κρήτη H επένδυση της ρωσικών συμφερόντων MIRUM HELLAS (φωτογραφίες), προϋπολογισμού 408 εκατ. ευρώ θα γίνει σε έξι