Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
HomePosts Tagged "Olive Green Hotel"

Olive Green Hotel Tag

  Ένα κτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης που είχε μείνει ανεκμετάλλευτο τα τελευταία χρόνια μεταμορφώνεται σε ξενοδοχείο πόλης και θα ανοίξει στο τέλος του Αυγούστου. Το παλιό ξενοδοχείο «Εσπέρια», που για λίγο καιρό στέγασε την Πολεοδομία Ηρακλείου ανακατασκευάστηκε ριζικά από το Λευτέρη Καραταράκη, τον ιδιοκτήτη του