Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
HomePosts Tagged "NET"

NET Tag

Ο NET (Network for the European private sector in Tourism) χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια πιο συντονισμένη προσέγγιση των ταξιδιωτικών περιορισμών στην Ευρώπη. Χαιρετίζει τη χρήση κοινών δεδομένων που παρέχονται από το