Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023
HomePosts Tagged "master plan ΟΛΠ"

master plan ΟΛΠ Tag

  Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 32/Δ/25-01-2023), το αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (Master Plan) για το λιμάνι του Πειραιά. Στο master plan περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού, οι λιμενικές ζώνες και υποζώνες, οι χρήσεις γης, οι