Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
HomePosts Tagged "Interreg Med"

Interreg Med Tag

Με επιτυχία προχωρά προς την τελική του φάση, το έργο Best MED, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN 2014 - 2020, σε συνεργασία με έντεκα φορείς από οκτώ χώρες. Για την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου