Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
HomePosts Tagged "Hotel Digital Marketing"

Hotel Digital Marketing Tag

Καθώς οδεύουμε προς ένα (διαδικτυακό) κόσμο με μείζονα σημασία στο GDPR και λιγότερη εξάρτηση σε cookies τρίτων, τα Universal Analytics αλλάζουν και βελτιστοποιούν τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων της ιστοσελίδας σας. Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις σημαντικές αλλαγές που φέρουν τα νεοσύστατα GA4 και πως μπορείτε