Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024
HomePosts Tagged "Hotel Digital Marketing"

Hotel Digital Marketing Tag

Όσο θετικά και εάν ήταν τα αποτελέσματα για τον ελληνικό τουρισμό το 2022, αλλά και τα μηνύματα για την τουριστική σεζόν του 2023, είναι γνωστό το βασικό πρόβλημα του ελληνικού (και όχι μόνο) ξενοδοχειακού προϊόντος - η εξάρτηση από τους μεγάλους tour operators, οι οποίοι

Καθώς οδεύουμε προς ένα (διαδικτυακό) κόσμο με μείζονα σημασία στο GDPR και λιγότερη εξάρτηση σε cookies τρίτων, τα Universal Analytics αλλάζουν και βελτιστοποιούν τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων της ιστοσελίδας σας. Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις σημαντικές αλλαγές που φέρουν τα νεοσύστατα GA4 και πως μπορείτε