Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024
HomePosts Tagged "Distinction Resorts"

Distinction Resorts Tag

Ο επενδυτικός φάκελος «Δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* στη θέση Καλαφάτη Μυκόνου» της εταιρείας με την επωνυμία «DISTINCTION RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «DISTINCTION RESORTS», κατατέθηκε στην εταιρεία Enterprise Greece στο τέλος του 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου ανέρχεται σε 81.194.185,35 ευρώ, ενώ αναμένεται