Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
HomePosts Tagged "Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID"

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID Tag

Την Παρασκευή 28 Μαΐου παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID που θα εκδίδει η Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα γίνεται μία από τις πρώτες χώρες που θέτει σε λειτουργία τη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς ο σχετικός Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή την 1η