Κυριακή 28 Μαϊου 2023
HomePosts Tagged "ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ"

ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ Tag

Έχετε μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση; Αναβαθμίστε την τώρα ψηφιακά με χρηματοδότηση από το νέο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ, με αρχικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών