Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023
HomePosts Tagged "τουριστικές ειδικότητες ΙΕΚ"

τουριστικές ειδικότητες ΙΕΚ Tag

Δύο νέες Πειραματικές Ειδικότητες Κατάρτισης που θέτουν στην πράξη την ενίσχυση της εξωστρέφειας της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, ιδρύονται στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του

  Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και την ίδρυση νέων ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην Ελλάδα, για την κάλυψη των αναγκών της τουριστικής αγοράς και τη βιώσιμη λειτουργία τους. Την ομάδα εργασίας αποτελούν: Κωνσταντίνος