Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
HomePosts Tagged "ταχύρρυθμο πρόγραμμα μαγειρικής"

ταχύρρυθμο πρόγραμμα μαγειρικής Tag

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικών γνώσεων μαγειρικής τέχνης, διάρκειας 10 εβδομάδων, θα ξεκινήσει στον εκπαιδευτικό όμιλο LE MONDE. Τα μαθήματα είναι εργαστηριακά και περιλαμβάνουν εκμάθηση βασικών τεχνικών και μεθόδων της επαγγελματικής μαγειρικής, καθώς και εξοικείωση με την επαγγελματική παραγωγική διαδικασία μιας σωστά οργανωμένης κουζίνας, τον επαγγελματικό εξοπλισμό,