Πέμπτη 25 Απριλίου 2024
HomePosts Tagged "μελέτες ΙΝΣΕΤΕ" (Page 3)

μελέτες ΙΝΣΕΤΕ Tag

Από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο: «H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία», προκύπτει για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του τουρισμού για την ελληνική οικονομία ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.   Τα κύρια

Η μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο: «H ακτινογραφία του εισερχόμενου τουρισμού για την περίοδο 2016 - 2019 και 2019 - 2020 | Προφίλ 19 Aγορών»,  εστιάζει στα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού συνολικά και επιμέρους για τις χώρες της ζώνης

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με θέμα: «Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, 2011 - 2020», παρόλη τη σημαντική μείωση που σημείωσαν τα τουριστικά μεγέθη της Ελλάδας λόγω της

H μελέτη με τίτλο «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2019 - 2020 B' Μέρος - Ανάλυση κύριων χωρών», του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), αποτελεί συνέχεια του Α' μέρους και είναι εμπλουτισμένη με ανάλυση των έξι κύριων αγορών για την Ελλάδα (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Οδικού Χάρτη που περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς πρωτοβουλιών αναγνωρίζοντας πέντε βασικούς πυλώνες δράσης και να επιταχυνθεί με την παράλληλη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου υποστήριξης των επιχειρήσεων προς αυτήν την

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προέκυψαν από τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με θέμα: «Η φήμη και η επισκεψιμότητα της Ελλάδας - Οι προτιμήσεις των τουριστών» και η οποία βασίστηκε σε έρευνα που διεξήγαγε το Royal Elcano Institute και η Turespaña της Ισπανίας. Σύμφωνα με τη μελέτη:   - Πρώτη στην προτίμηση των

Στη νέα μελέτη με τίτλο: «Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα», που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), παρουσιάζεται μία καταγραφή δημοσίων έργων, που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι του τουριστικού τομέα θεωρούν κρίσιμα για την αναβάθμιση της λειτουργίας

Δεν είναι δυνατή η σύγκριση των δημοσιευμένων στοιχείων για τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών από το εξωτερικό σε Ελλάδα και Ισπανία, καθώς τα μετρούμενα μεγέθη υπολογίζονται με διαφορετική μεθοδολογία, είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο: «H Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των

Η μείωση της μέσης δαπάνης ανά τουρίστα (μέση κατά κεφαλήν δαπάνη) τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ημερών παραμονής των τουριστών, αλλά και της μεγάλης αύξησης των τουριστών από βαλκανικές χώρες, οι οποίοι δαπανούν λιγότερα χρήματα συγκρινόμενοι με τουρίστες από βορειοευρωπαϊκές χώρες. Τα

Η ποσοστιαία κατανομή μεταξύ κλινών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών σε ξενοδοχεία για την περίοδο Ιούλιος 2019 - Ιούνιος 2020, αποκαλύπτει ότι στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός κλινών στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ισούταν με αυτόν στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα