Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019
HomePosts Tagged "ΚΕΠΕ"

ΚΕΠΕ Tag

Μέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύματα έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη: «Εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα», του Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και στην Ελλάδα με ταχείς ρυθμούς δραστηριότητες στο πλαίσιο της οικονομίας

Την καταλυτική σημασία του τουρισμού στην εθνική και τοπική οικονομία επιβεβαιώνει μελέτη («Εκτίμηση της κατανομής του εισοδήματος από τον εισερχόμενο τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό»), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που εκπονήθηκε