Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
HomePosts Tagged "ΙΟΒΕ"

ΙΟΒΕ Tag

Τη στρατηγική σημασία του κλάδου της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αναδεικνύει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο: «Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016 - 2020 : Επιδόσεις,

  Η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), είχε ως αντικείμενο την αποτίμηση των επιδράσεων που θα έχει η αξιοποίηση της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στην ελληνική οικονομία, με βάση τους όρους που προβλέπει η μακροχρόνια ενοικίαση (99 χρόνια) της έκτασης 6.205