Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
HomePosts Tagged "Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων"

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Tag

Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ανακοινώθηκε ότι από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 21/12/2021 η Πράξη 647/2021, που αφορά την επένδυση για το καζίνο στο Ελληνικό. Μετά από ενδελεχή μελέτη του φάκελου της επένδυσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε πως: «Δεν κωλύεται η υπογραφή