Πέμπτη 26 Μαϊου 2022
HomePosts Tagged "επιβατική κίνηση αεροδρομίου Αθήνας"

επιβατική κίνηση αεροδρομίου Αθήνας Tag

Tους τέσσερις πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Απρίλιος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 4.477.728 και παρέμεινε μειωμένη κατά 29,6% σε σύγκριση το ίδιο διάστημα του 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 21,4%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες

Συνολικά, κατά τους τρεις πρώτους μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 2,8 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη κατά 36% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 28,3%, ενώ οι

Τους δύο πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 1.608.460 και ήταν μειωμένη κατά 40,9% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 31,9%, ενώ οι διεθνείς

Ακολουθώντας τους προηγούμενους μήνες, o Ιανουάριος του 2022 εξακολούθησε να επηρεάζεται σημαντικά από την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στο αεροπορικό ταξίδι, με την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας να ανέρχεται σε 772.766 και να εμφανίζεται μειωμένη κατά 44,5% σε σχέση με την κίνηση του

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας το 2021 ανήλθε σε 12.346.078 και, αν και ξεπέρασε τις επιδόσεις του 2020 (8.078.394 επιβάτες) κατά 52,8%, παρέμεινε μειωμένη σε σύγκριση με το 2019 κατά 51,7%. Σε σύγκριση με το 2020, οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 52,8% και οι

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2021, η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 11.239.096 επιβάτες και, αν και ξεπέρασε τις επιδόσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2020 κατά 43,3%, παρέμεινε μειωμένη σε σύγκριση το ίδιο διάστημα του 2019 κατά 53%. Σε σύγκριση με το 2020, οι επιβάτες

Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2021, η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε στο επίπεδο του 10 εκατ. επιβατών και, αν και ξεπέρασε τα επίπεδα του 2020 κατά 32,2%, παρέμεινε μειωμένη σε σύγκριση με το 2019, κατά 55%. Οι επιβάτες εσωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του

Το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2021, η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε στο επίπεδο του 8,4 εκατ. επιβατών και, αν και ξεπέρασε τα επίπεδα του 2020 κατά 22,5%, παρέμεινε μειωμένη σε σύγκριση με το 2019, κατά 57,9%. Οι επιβάτες εσωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου, η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε στα 2.662.008 επιβάτες, σημειώνοντας μείωση 31,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 76,4% σε σχέση με την κίνηση του 2019, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας από το Μάρτιο του 2020 και

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας έφτασε το 1.568.583, σημειώνοντας μείωση 56,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 81,9% σε σχέση με την κίνηση του 2019. Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων εσωτερικού όσο και των διεθνών πτήσεων, κατέγραψαν μείωση της