Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
HomePosts Tagged "επιβατική κίνηση αεροδρομίου Αθήνας"

επιβατική κίνηση αεροδρομίου Αθήνας Tag

Συνολικά, τους οκτώ πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Αύγουστος) του 2023, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 18.668.442, αυξημένη κατά 27,3% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 8% σε σύγκριση με το 2019. Τόσο η εσωτερική, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση,

Συνολικά, κατά τους επτά πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Ιούλιος) του 2023, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 15.370.069, αυξημένη κατά 30,1% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2022, αλλά και κατά 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019

Το πρώτο εξάμηνο (Ιανουάριος – Ιούνιος) του 2023, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 12.071.048, αυξημένη κατά 34,5% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2022, αλλά και κατά 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τόσο η εσωτερική, όσο και

Συνολικά, κατά τους πέντε πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Μάιος) του 2023, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε στα 9.152.161, αυξημένη κατά 39,9% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2019

Συνολικά, κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2023, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 2.805.535, αυξημένη κατά 74,3% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2022, αλλά και κατά 3,1% σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019. Τόσο η εσωτερική, όσο

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου ανήλθε σε 2.434.779, μειωμένη κατά (μόνο) 6,8% σε σχέση με την κίνηση του Ιουνίου του 2019. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού πλησίασε τα επίπεδα του 2019, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε

Τους πέντε πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Μάιος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 6.535.289 και παρέμεινε μειωμένη κατά 24,4% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 16,9%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά

Tους τέσσερις πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Απρίλιος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 4.477.728 και παρέμεινε μειωμένη κατά 29,6% σε σύγκριση το ίδιο διάστημα του 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 21,4%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες

Συνολικά, κατά τους τρεις πρώτους μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 2,8 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη κατά 36% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 28,3%, ενώ οι

Τους δύο πρώτους μήνες (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) του 2022, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 1.608.460 και ήταν μειωμένη κατά 40,9% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 31,9%, ενώ οι διεθνείς