Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024
HomePosts Tagged "ασφαλιστικές εισφορές"

ασφαλιστικές εισφορές Tag

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ.15/Δ΄/49300/1927 (ΦΕΚ Β’5715/24.12.2020) και θέμα: «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο