Σάββατο 21 Μαϊου 2022
HomePosts Tagged "αρχαιολογικά μουσεία"

αρχαιολογικά μουσεία Tag

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και του μοντέλου λειτουργίας των πέντε μεγαλύτερων αρχαιολογικών μουσείων της χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών - φωτογραφία -, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Βυζαντινό Αθήνας και Θεσσαλονίκης), περιλαμβάνεται στους στόχους του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2022, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, που

Ανακαλύψτε όλα τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία! Μουσεία εθνικά, περιφερειακά, αλλά και τοπικά ή άμεσα συνδεδεμένα με αρχαιολογικούς χώρους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα ακριτικά νησιά. Μουσεία μεγάλα και μικρά, παλαιά και νέα, πλούσια στο περιεχόμενό τους που στοχεύουν να καταστήσουν το παρελθόν οικείο και τη