Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Υπουργείο Τουρισμού: Σύσταση ομάδας εργασίας για την ίδρυση νέων τουριστικών ειδικοτήτων στα ΙΕΚ

 

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και την ίδρυση νέων ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην Ελλάδα, για την κάλυψη των αναγκών της τουριστικής αγοράς και τη βιώσιμη λειτουργία τους.

Την ομάδα εργασίας αποτελούν:

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, εκπαιδευτικός ΠΕ 09 Οικονομολόγων, του Τμήματος Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, ως συντονιστής.

Μελίνα Καβουκλή, διοικητική υπάλληλος, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

Μαργαρίτα Πολλάκη, εκπαιδευτικός ΠΕ 09 Οικονομολόγων, του ΙΕΚ Αναβύσσου, ως μέλος.

Χαρίλαος Καλπίδης, διοικητικός υπάλληλος, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης, Ελέγχου και Επιθεωρήσεων της ΠΥΤ Αττικής, ως μέλος.

Νικόλαος Θεοχάρης, καθηγητής, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Τεχνικών Μαθημάτων στην Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής Ξενοδοχείων, της ΑΣΤΕ Ρόδου, ως μέλος.

Τσακοπούλου Κωνσταντίνα, διοικητική υπάλληλος, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

Χρηστίδου Βασιλική, διοικητική υπάλληλος, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

Νικόλαος Δανιήλ, υπάλληλος στο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού, ως μέλος

Ζαχαρίας Κακλέας, εκπαιδευτικός ΠΕ 09, στο Γραφείο του Υφυπουργού Τουρισμού, ως μέλος,

Στέφανος Πολυμενόπουλος, υπάλληλος στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται η Καπνίση Αντωνία, υπάλληλος, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, του Τμήματος Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

1. H αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων τουρισμού στην Ελλάδα.

2. O προσδιορισμός της ζήτησης απασχόλησης στον τουριστικό τομέα βάσει των στοιχείων του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και άλλων εργαλείων.

3. O εντοπισμός των αναγκών των περιφερειών και της τουριστικής αγοράς σε δεξιότητες και τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

4. H καταγραφή των τάσεων στον τουρισμό και η σύνδεσή τους με την ΕΕΚ ανά περιφέρεια της χώρας με έμφαση στα ΙΕΚ τουρισμού, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη και το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης σε επίπεδο Υπουργείου Τουρισμού και των Περιφερειών της χώρας.

5. H καταγραφή προτάσεων από τοπικές αρχές για ίδρυση νέων ΙΕΚ ή νέων ειδικοτήτων.

6. Η καταγραφή του κόστους νέων σχολών ή ειδικοτήτων.

7. H υποβολή προτάσεων σχετικά με την ίδρυση υφιστάμενων ειδικοτήτων ΙΕΚ, νέων ειδικοτήτων καθώς και νέων προγραμμάτων κατάρτισης ανά περιφέρεια της χώρας με κριτήριο τόσο την κάλυψη των αναγκών της τουριστικής αγοράς όσο και τη βιώσιμη λειτουργία τους.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 28/02/2021.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media