Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Συνάντηση Έλενας Κουντουρά – Γ.Γ. ΟΟΣΑ Angel Gurría στο Παρίσι

Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Angel Gurría συναντήθηκε η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και συζήτησαν για την ενδυνάμωση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον ΟΟΣΑ στον τουρισμό.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλλας. Παρέστησαν επίσης ο Βαγγέλης Παπαχρήστoς, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ στο Παρίσι και η Προϊσταμένη του ΕΟΤ Γαλλίας, Δήμητρα Βοζίκη.

Η Υπουργός ενημέρωσε το Γ.Γ. του ΟΟΣΑ για τις αναπτυξιακές στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού στον ελληνικό τουρισμό, στη νέα εποχή που έχει εισέλθει η Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και στη βάση του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Η κα Κουντουρά και ο κ. Gurria επισήμαναν την αξία του τουρισμού, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομική και κοινωνική ευημερία και τον καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Οργανισμού, σε επίπεδο τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στις τοπικές οικονομίες και συνολικά στην ελληνική κοινωνία από την υψηλή τουριστική ανάπτυξη.

Συζήτησαν ακόμη για τη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Μάρτιο του 2019 και όπου ο τουρισμός θα έχει δυναμική παρουσία και εκπροσώπηση.