Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Σύμφωνο συνεργασίας Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης – Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος

Με στόχο τη δρομολόγηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση και προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Αντιπρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος Χρήστο Γκότση, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η υλοποίηση προτάσεων, για το βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης και προβολής του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γαστρονομική της ταυτότητα.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η κα Πατουλίδου δήλωσε:

«Εστιάζοντας στην ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για το σχεδιασμό στοχευμένων νέων δράσεων προώθησης της γαστρονομικής κληρονομιάς της, καθώς και των αγροτικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής στο εσωτερικό και διεθνές κοινό».

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης επιδιώκει τη συνεργασία του με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος σε θέματα ανταλλαγής καλών διεθνών πρακτικών, στο πλαίσιο ισόρροπης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με σεβασμό στην προστασία όλων των τουριστικών πόρων της.