Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Σύμφωνο συνεργασίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Convention Bureau

Σύμφωνο συνεργασίας, υπεγράφη χθες, 4 Σεπτεμβρίου 2017, μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Convention Bureau (TCB), έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για την ανάδειξη της συνεδριακής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας συνυπέγραψαν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Thessaloniki Convention Bureau, Ιωάννης Ασλάνης και o Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Περικλής Μήτκας (φωτογραφία), ενώ στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤCB, καθώς και η Αναπληρώτρια Πρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγήτρια του τμήματος Νομικής Σχολής, Δέσποινα Κλαβανίδου.

Κοινός στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η γνωστοποίηση των υπηρεσιών που διαθέτει το TCB στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών για την προσέλκυση και διοργάνωση συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρύτανης, τόνισε τη συνέργεια που θα έχει η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με το TCB για την ενδυνάμωση της συνεδριακής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η κ. Κλαβανίδου ανέφερε τη σημασία της συνεργασίας του TCB με την Επιτροπή Eρευνών του ΑΠΘ, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος του τοπικού συνεδριακού τουρισμού.

Ο κ. Ασλάνης τόνισε πως σκοπός αυτής της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, είναι να κοινοποιηθεί στη μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας πως το ΤCB είναι παρών να υποστηρίξει κάθε βήμα για τη διεκδίκηση ενός συνεδρίου, συνδέοντας το συνεδριακό ιστό της πόλης με ένα δίκτυο επαγγελματιών – μελών έτοιμο να προφέρει τις υπηρεσίες του.