Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Στο ΦΕΚ η νέα αναβαθμισμένη κατηγοριοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων 1 – 5 κλειδιά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ), η νέα αναβαθμισμένη κατηγοριοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων 1 – 5 κλειδιά.

Οι επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως 30 δωματίων και κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση, καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που έχουν καταταγεί με το βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο νέο σύστημα.

 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση για τον «καθορισμό τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών».