Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Στα επίπεδα του Απριλίου του 2019 η επιβατική κίνηση το φετινό Απρίλιο

 

Το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος) του 2022, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτρικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τα 8.081.821, παρουσιάζοντας αύξηση 383% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 1.673.311 επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, αυτές ανήλθαν στις 89.690, από τις οποίες 50.059 ήταν εσωτερικού και 39.631 εξωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 103%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 44.185 πτήσεις.

 

 

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το τετράμηνο Ιανουαρίου/Απριλίου του 2019 που οι πτήσεις ήταν 99.164, φέτος το πρώτο τετράμηνο του έτους υπάρχει μείωση 9,6% στην κίνηση αεροσκαφών.

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 10,4 εκατ. το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει μείωση 22,5%.

Επιπλέον, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Απρίλιο προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 3.591.241, παρουσιάζοντας άνοδο 555,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 548.102 επιβάτες.

Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 33.367, από τις οποίες 15.419 ήταν εσωτερικού και 17.948 εξωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 153%, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 13.191 πτήσεις.

Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού του Απριλίου του 2022 σημειώθηκε αύξηση 1.179,8% που αναλογεί σε 1.299.571 επιβάτες, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 101.541 επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με τον Απρίλιο του 2019 που οι πτήσεις ήταν 33.727, φέτος τον Απρίλιο υπάρχει μείωση 1,1% στην κίνηση αεροσκαφών.

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης (διακίνηση αναχωρήσεων και αφίξεων) που ήταν 3.745.671 τον Απρίλιο του 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει μείωση 4,1%.

Όσον αφορά ειδικά στις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, τον Απρίλιο του 2019 ήταν 1.380.543, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει μείωση 5,9%.