Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Σχεδόν 80% η μείωση σε αφίξεις και έσοδα το πρώτο οκτάμηνο του 2020 στην Ελλάδα

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 78% και διαμορφώθηκε στα 4.813.000 ταξιδιώτες, έναντι 21.842.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 72,7% και διαμορφώθηκε στις 726.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 76,4% και διαμορφώθηκε στις 272.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 78,8% και διαμορφώθηκε στις 528.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 88,2% και διαμορφώθηκε στις 93.000 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 94,3% και διαμορφώθηκε στις 22.000 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 79,7% και διαμορφώθηκαν στα 2.684.000.000 ευρώ, έναντι 13.220.900.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 73,9% και διαμορφώθηκαν στα 530 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 71,9% και διαμορφώθηκαν στα 233 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 77,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 427 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 91,5% και διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,4% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκε στο 1.807.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 73,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, όταν ο αριθμός των τουριστών ήταν 6.762.000.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 42,4% και διαμορφώθηκε στις 414.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 45,4% και διαμορφώθηκε στις 184.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 52,8% και διαμορφώθηκε στις 349.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση κατά 97,7% και διαμορφώθηκε στις 4.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 99,9% και διαμορφώθηκε στους 200 ταξιδιώτες.

Το φετινό Αύγουστο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 66,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (Αύγουστος 2020: 1.373.200.000 ευρώ, Αύγουστος 2019: 4.104.400.000 ευρώ).
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 46,7% και διαμορφώθηκαν στα 308 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 37,4% και διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 48,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 320 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 97% και διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 99,9% και διαμορφώθηκαν στα 100.000 ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post