Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Το σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης του βυθισμένου προϊστορικού οικισμού στο Παυλοπέτρι της Λακωνίας

Το σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στο βυθισμένο προϊστορικό οικισμό στο Παυλοπέτρι (φωτογραφίες) της Λακωνίας και του περιβάλλοντός του παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Το εν λόγω σχέδιο, που έχει εκπονήσει η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, εξελίσσεται στο πλαίσιο του έργου INHERIT του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Med 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, η δε Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Το πιο πάνω πρόγραμμα αποβλέπει στην κατάρτιση και εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης, που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη τουριστικών δραστηριοτήτων με αειφόρο χαρακτήρα.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Το σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Παυλοπέτρι προβλέπει:

 

– Τη χάραξη διαδρομών επισκεπτών από την Πούντα και τα Βιγκλάφια ως τον αρχαιολογικό χώρο του Παυλοπετρίου, τη λίμνη Στρογγύλη και το Μάγγανο

– Tην οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και της προστατευόμενης περιοχής Στρογύλης – Μάγγανου

– Τη χάραξη κολυμβητικών διαδρομών

– Την τοποθέτηση χερσαίας και ενάλιας σήμανσης, με στόχο την ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media